Category Archives: 铅山县志

地理 物产 (16)

油类 茶油。(——以茶树子榨油,色淡黄,味甘香清洁,一名清油。其树有高至六七尺者 … 继续阅读

发表在 铅山县志 | 留下评论

地理 物产 (15)

纸类 纸。(——其料皆以末叶嫩竹,渍之,捣之,蒸之,曝之而成。粗细不同,名色亦异 … 继续阅读

发表在 铅山县志 | 留下评论

地理 物产 (14)

虫类 石蜦。(——形似蛙,大小不一。至大有十余两重者。皮黄黑色,生深山石涧中。夏 … 继续阅读

发表在 铅山县志 | 留下评论

地理 物产 (13)

介类 青螺。(——生水田中,状类蜗牛而尖。长大者如梨,小者如李。其壳旋文,其肉视 … 继续阅读

发表在 铅山县志 | 留下评论

地理 物产 (12)

鳞类 鳇鱼。(——正字通,鳇鱼即鳣鱼。故尔雅释鱼注云,鳣大似鱏而短鼻,口在頷下, … 继续阅读

发表在 铅山县志 | 留下评论

地理 物产 (11)

兽类 虎。(——斗枢之精,参伐之象。为百兽长。其啸也则风为之应,其出也则兽为之空 … 继续阅读

发表在 铅山县志 | 留下评论

地理 物产 (10)

禽类 鸦。(——鸦,乌别名。广雅,小而腹白,不反哺者为鸦。纯黑而哺其母者为乌。一 … 继续阅读

发表在 铅山县志 | 留下评论